Wij hebben PrepaidSimkaarten.nl ontwikkeld om een zo makkelijk overzicht te maken van prepaid providers met de bijbehorende tarieven. Er zijn namelijk veel verschillende providers. Wij hebben ervoor gekozen om de belangrijkste, populairste en beste providers te verzamelen in een duidelijk overzicht van de consument. Aangzien alle providers vaak hun tarieven wijzingen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of oude data. Mocht u als bezoeker wel iets tegenkomen, neem dan gaarne contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn u bijvoorbaat hartelijk dankbaar voor eventuele suggesties en/of opmerkingen.